Treninqlər

Onlayn təlimlərin cədvəli

 

17 avqust – 26 dekabr

 

Biznes  jurnalistikası
Vebinar: Jurnalistikada iqtisadi xəbərləmə nədir? 3.10.2021  
Məşğələ: Xəbər dəyəri olan iqtisadi gəlişmələrin müəyyənləşdirilməsi.  10.10.2021  
Vebinar: Data dəstlərindən xəbər çıxarılamsı  17.10.2021  
Məşğələ. Data dəstlərindən çıxarışlar əsasında  xəbər hazrlamaq 24.10.2021  
Vebinar: İqtisadi layihələrin araşdırılması 31.10.2021  
Məşğələ: açıq mənbələrdən istifadə 7.11.2021  
Vebinar: hədəf auditoriysına üçün platforma seçmək 14.11.2021  
Məşğələ: xəbərləri platformaya və hədəf auditoriyasına uyğunlaşdırmaq 21.11.2021  
Təlim: Jurnalistika standartları, xəbərlərin balanslaşdırılması  28.11.2021  
Məşğələ: redaktə  5.12.2021  
Vebinar: Jurnalist etikası və standartları  12.12.2021  
Məşğələ: Qeyri-etik davranış hallarının müəyyən edilməsi, sual-cavab 19.12.2021  
Kursun keçilməsi barədə diplomalrın elan edilməsi, poçtla göndərilməsi 26.12.2021  
     

Rövşən Əliyev